Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika, kartu su MoodLook internetinės parduotuvės taisyklėmis, reglamentuoja Pirkėjo naudojimąsi internetine svetaine MoodLook. Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar internetinėms svetainėms.  Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis MoodLook paslaugomis.

Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi internetine parduotuve turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, rekomenduojame nesinaudoti mūsų paslaugomis.
1.2. MoodLook įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  
1.3. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MoodLook, juridinis asmuo vykantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą nr. 928279,  el. paštas info@moodlook.eu
1.4. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.
1.5. Pirmą kartą lankantis mūsų internetinėje svetainėje, paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.
1.6. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums el. paštu info@moodlook.eu

2. Kokius jūsų asmenis duomenis renkame ir kam juos naudojame?

2.1. Privalomi registracijos duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, slaptažodis, IP adresas) yra naudojami sėkmingam atskirų vartotojų identifikavimui mūsų sistemoje (tam, kad kiekvienas fizinis asmuo galėtų sukurti savo paskyrą ir naudotis visomis tinklalapio teikiamomis funkcijomis). El. paštas taip pat naudojamas automatiniams sistemos pranešimams (el. laiškams) siųsti (pvz., po sėkmingo užsakymo pateikimo), bei, esant reikalui, rankiniu būdu susisiekti su paskyros savininku.

2.2. Alternatyvūs registracijos duomenys pvz. (gimimo data) yra naudojami rinkodaros tikslams (pvz., gimimo dienos proga klientui pateikti specialų pasiūlymą).

2.3. Privalomi kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas (gatvė, namas ir butas), miestas, šalis, tel. nr.)yra naudojami sėkmingam prekių pristatymui iki kliento. Pašto kodas – alternatyvus duomenų vienetas, kuris reikalingas renkantis tik tam tikrus pristatymo būdus. Nenurodžius pašto kodo, kuomet jis reikalingas, pasiliekame teisę nustatyti jį pagal kitus Jūsų kontaktinius duomenis ir atitinkamai pakoreguoti Jūsų pateiktą informaciją. Tel. nr. taip pat naudojamas komunikacijai (pvz., kuomet reikia patikslinti užsakymą, papildomai informuoti apie paruoštas atsiėmimui prekes ir kt.).

2.4. Alternatyvūs kontaktiniai duomenys (pašto kodas, paštomatas) yra naudojami sėkmingam prekių pristatymui iki kliento. Nenurodžius šių duomenų, kuomet jie reikalingi (tik tam tikriems pristatymo būdams), pasiliekame teisę nustatyti juos pagal kitus Jūsų kontaktinius duomenis ir atitinkamai pakoreguoti Jūsų pateiktą informaciją.

2.5. Krepšelių duomenys (konkrečios prekės, dydžiai, spalvos ir kiekiai) yra naudojami statistiniams tikslams, rinkodaros tikslams (siųsti pranešimams apie neužbgaitus užsakymus, siųsti suasmenintus pasiūlymus).

2.6. Norų sąrašų duomenys (konkrečios prekės, kiekiai ir prioritetai) yra naudojami rinkodaros tikslams (generuoti suasmenintiems pasiūlymams).

2.7. Užsakymų duomenys yra naudojami sėkmingam prekių pristatymui iki kliento (prekių identifikavimui, pristatymo būdo parinkimui ir pan), statistiniams tikslams, rinkodaros tikslams, sėkmingam užsakymo aptarnavimui jau po prekių pristatymo (pvz., prekių grąžinimams ir keitimams atlikti ir kt.).

2.8. Mokėjimų duomenys yra naudojami pinigų pervedimams (grąžinimams) atlikti.

2.9. Slapukai yra naudojami sėkmingam internetinės svetainės veikimui (vidinės informacijos perdavimui), analitiniams ir rinkodaros tikslams. Plačiau – 8 punkte.

3. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tik tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo procesui įvykdyti, bet ne trumpiau nei 10 metų ir ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų pareikalavimo, kad mes pašalintume visus Jūsų asmens duomenis (plačiau – 5.4.2 punkte).
 

4. Kam ir kodėl gali būti perduodami jūsų asmens duomenys?

4.1. Google Analytics - analitiniams tikslams (plačiau – 8 punkte).

4.2. Facebook - rinkodaros tikslams (plačiau – 8 punkte).

4.3. Wix.com Ltd.  -  siekiant užtikrinti tinkamą internetinės svetainės funkcionalumą ir veikimą. Wix.com Ltd.  – mūsų internetinės svetainės hostingo paslaugų tiekėjas, be kurio tinklalapio veikimas apskritai neįmanomas. Ši įmonė atsakinga už visų Jūsų asmens duomenų saugojimą mūsų duomenų bazėje, kuri iš esmės yra jų nuosavybė ir kurią mes (MoodLook) nuomojamės.

4.4. AB „Lietuvos paštas“ - siekiant užtikrinti sėkmingą prekių pristatymą iki kliento.

4.5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosBuhalterinės apskaitos tikslams.

4.6. Kitiems, iš anksto nenumatytiems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims - siekiant užtikrinti tinkamą internetinės svetainės funkcionalumą ir veikimą bei sėkmingą pirkimo internetu procesą. Tai gali būti – laisvai samdomi programuotojai, el. pašto paslaugų tiekėjai, alternatyvios kurjerių tarnybos ir kt.

5. Jūsų teisės

5.1. Pažymime, kad pateikiame tik mūsų nuomone svarbiausias duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises:
5.1.1. Teisė būtų informuotam apie asmens duomenų tvarkymą.
5.1.2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos mes saugome.
5.1.3. Teisė reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti (pakoreguoti).
5.1.4. Teisė reikalauti, kad mes pašalintume visus Jūsų asmens duomenis („teisė būtų pamirštam“).
5.1.5. Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
5.1.6. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
5.1.7. Teisė į asmens duomenų perkeliamumą (teisė gauti visus savo asmens duomenis).
5.1.8. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
5.2. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis (esminiai dokumentai nurodyti 1.2 punkte), kad žinotumėte visą informaciją apie savo teises.
5.3. Jeigu pageidaujate, kad įgyvendintume aukščiau nurodytas teises arba turite klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su mumis 1.3 punkte nurodytais kontaktais.
5.4. Papildomai pažymime, kad dalį šių teisių galite įgyvendinti patys, naudodamiesi mūsų internetinės svetainės funkcionalumu (jei esate registruotas klientas):
5.4.1. Teisė reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti (pakoreguoti). Koreguoti savo duomenis galite skiltyje „Mano profilis.
5.5. Informuojame, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir bendrą prašymų skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

 

6. Naujienlaiškiai

6.1. Naujienlaiškiai – tai bendrinio pobūdžio (nesuasmeninti) specialūs pasiūlymai, kuriuos siunčiame el. paštu. Užsiprenumeruoti naujienlaiškius galite registracijos metu arba atskiroje, specialiai tam skirtoje svetainės skiltyje.
6.1.3. Atsisakyti naujienlaiškių galite susisiekę su mumis 1.3 punkte nurodytais kontaktais.

 

7. Automatiniai laiškai

7.1. Registracijos metu ir (arba) pateikę užsakymą galite gauti automatinių sistemos pranešimų (el. laiškų). Pvz., pranešimas apie atšauktą ar išsiųstą užsakymą, pranešimas su siuntos sekimo kodu, pranešimas apie atliktą pinigų grąžinimą ir kt.
7.2. Kitaip nei naujienlaiškių, atsisakyti automatinių el. laiškų neįmanoma, nes tai yra itin svarbi informacija, susijusi su Jūsų paskyra ir Jūsų užsakymais. Šie laiškai, kitaip nei naujienlaiškiai, nėra siunčiami rinkodaros ar marketingo tikslais, bet tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas apsipirkimas mūsų el. parduotuvėje.

 

8. Slapukai

8.1. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums pagerinti Jūsų lankymosi kokybę (patogumą) mūsų internetinėje svetainėje ir tam tikrais atvejais padeda greičiau bei tinkamiau atvaizduoti turinį. Tokia jautri informacija, kaip vardas, pavardė, el. paštas ar banko sąskaitos numeris juose nesaugoma.
8.2. Siekiant, kad MoodLook internetinės svetainės lankytojui tinklalapio paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į lankytojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie mūsų svetainės, įrašomi slapukai.
8.3. Sutikti su slapukų naudojimu privaloma iššokančiame lange, pirmojo vizito MoodLook internetinėje svetainėje metu. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, prašome nesinaudoti mūsų internetine svetaine.
8.4. Mūsų naudojami slapukai skirti tik vidinei informacijai perduoti (pvz., sudarytiems prekių palyginimų sąrašams). Kita slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti lankytojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Iš esmės tai analitiniai ir rinkodaros tipų slapukai. Mes nenaudojame šios rūšies slapukų, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tam tikri mūsų partneriai (tokie kaip Google Analytics ar Facebook) gali naudoti šios rūšies slapukus. Jei įtariate, kad šios rūšies slapukai naudojami be Jūsų sutikimo, siūlome kreiptis į konkretų mūsų partnerį ir (arba) nedelsiant ištrinti šiuos slapukus iš savo įrenginio, kaip nurodyta 8.5 punkte.
8.5. Jeigu lankytojas sutiko, kad slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą įrenginį, lankytojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros MoodLook internetinės svetainės funkcijos gali nebeveikti.

 

10. Privatumo politikos pakeitimai

10.1. Siekdami paisyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų, pasiliekame teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką, apie tai pranešdami MoodLook internetinėje svetainėje.
10.2. Paskutinį kartą keista: 2019-11-11.

11. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Birutė Jocaitė-Šliurpienė
Individualios veiklos pažymą nr. 
928279
El. paštas.: info@moodlook.eu

Kontaktinis telefonas: +370 60279706

APIE MOODLOOK
PAGALBA IR INFORMACIJA
KLIENTŲ APTARNAVIMAS
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
NAUJIENLAIŠKIS

©  MOODLOOK 2020. Visos teisės saugomos.